català | castellano | english
SEARCH
Ciència en Societat, Barcelona, Spain
Tel. 93 203 1732 · info at cienciaensocietat org
projects backConferencia deliberativa sobre la calidad del aire
2012 Los coches y el aire que respiramos, ¿qué opinas?

APLAZADO


Una conferència deliberativa (o de debat) és una exploració de noves fórmules d’implicació ciutadana en la ciència. Dóna l’oportunitat a la ciutadania no experta d’avaluar un determinat coneixement científic o tecnològic i les seves possibilitats i conseqüències. Ens basem en models nord-europeus de participació ciutadana, que permeten incloure el públic i les seves experiències en l’avaluació de la ciència i la tecnologia (consensus conference).

La conferència de debat la protagonitza una taula de ciutadans que participa en dues jornades: jornada de divulgació (una primera taula de científics té l’objectiu d’unificar coneixements de la taula de ciutadans), jornada de debat (una segona taula de científics té l'objectiu de respondre les preguntes clau generades en la jornada anterior). La conferència acaba amb el lliurament a la classe política d'un document elaborat  i consensuat per la taula de ciutadans durant aquest procés d’aprenentatge i discussió.

El 2010 vam celebrar una conferència deliberativa sobre la ubicació del magatzem de residus nuclears. Enguany tractem la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona especialment versada en la mobilitat com a causa.

La conferència de debat sobre la qualitat de l’aire l’hem estructurada en dos moments:
1. jornada de divulgació: Festa de la Ciència a la Ciutadella, diumenge 17 de juny
2. jornada de debat: Institut d’Estudis Catalans; C/ Carme, 47 08001-Barcelona, dimecres 10 d’octubre
I un tercer, que serà el lliurament del document al Parlament: Setmana de la Ciència, novembre

Taula de científics de la jornada de divulgació (proposta)
Els contaminants atmosfèrics i les seves fonts: Isabel Hernández i Cardona, Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, Direcció General de Qualitat Ambiental.
Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut: Jordi Sunyer - CREAL - Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental.
Xarxes de vigilància de la qualitat de l’aire a Barcelona.
Marc normatiu i solucions emprades a altres països: Xavier Querol, Institut de Diagnòstics Ambientals i Estudis de l’Aigua, CSIC

Segons les preguntes clau recollides en la jornada de divulgació del 17 de juny, que reflectiran les inquietuds dels ciutadans, elaborarem la taula de científics de la jornada de debat. Amb les seves respostes, la taula de ciutadans consensuarà un document per a ser lliurat al Parlament de Catalunya.

Vols participar en la taula de ciutadans? inscripcions@mediacioambiental.com
Més informació: Centre de Documentació de Medi Ambient (CDMA)

 Aquesta conferència de debat està organitzada per: amb la col·laboració de:
   Lichens of Barcelona
Lichens of Barcelona as indicators of environment quality
Bioblitz Parc Oreneta
27th may 2017
:: 27th May
:: Parc Oreneta
Scientific Coffees
2009-2017 Popular talks
:: 3rd Wednesday month (to be confirmed)
:: Casa Orlandai, Jaume Piquet, 23 Sarriá, E08017 Barcelona
Citizen Science in Barcelona
10th May 18h - Museu Zoologia
:: 10th May 18h
:: Museu Zoologia