català | castellano | english
CERCADOR
Ciència en Societat, Barcelona, Spain
Tel. 93 203 1732 · info at cienciaensocietat org
recursos tornar


Iniciatives per comunicar cičncia

En aquesta secció recollim diverses iniciatives i/o declaracions sobre comunicació de la ciència.

Declaracions

Iniciatives 

Percepció pública de la ciència


[+] Com ho dic?          [+] Per què i per a què?