català | castellano | english
CERCADOR
Ciència en Societat, Barcelona, Spain
Tel. 93 203 1732 · info at cienciaensocietat org
tornar


Arguments Científics per a la ConvivènciaUnitat 2: Higiene i salut
De la salut col·lectiva a la salut individual


En termes generals, la salut es defineix com el nivell més alt de benestar físic, mental i social tant a nivell individual com col·lectiu. La unitat se centra en explicar que les normes d'higiene s'han creat per garantir precisament aquest benestar i que el fet d'obviar-les pot tenir conseqüències tant a nivell personal com col·lectiu.

Índex de la unitat:
Feu clic sobre cada concepte per accedir al vídeo corresponent.
 • Concepte 1: Salut individual
  • Fet 1: Aquell que put, sent rebuig
  • Fet 2: Ase magre, tot són mosques
  • Fet 3: L'hàbit d'una persona afecta molta gent
 • Concepte 3: Jo controlo
  • Fet 1: El vi és bon mosso, però mal amo
  • Fet 2: Si has begut, no condueixis
  • Fet 3: No moris d'ignorància
Guió docent:
Podeu accedir al guió docent de la unitat en versió PDF fent clic aquí.


Arguments Científics per a la Convivència és un encàrrec del Pla per a la Promoció del Civisme i de l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

El contingut del projecte Arguments Científics per a la Convivència està subjecte a llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obres derivades; 2.5 Espanya.