català | castellano | english
CERCADOR
Ciència en Societat, Barcelona, Spain
Tel. 93 203 1732 · info at cienciaensocietat org

col.laboracions amb      Línia Zero
Tornar    

Cafès Científics

2009-2018 Tertúlies divulgatives
Exposició CREAF, 20 anys

2008 Coneix què és i què fa el CREAF
Arguments cient�fics per a la conviv�ncia

2007 Material educatiu per a estudiants de secund�ria i batxillerat